Władysław Henryk Piotrowski
 
Piotrowscy ze Strachociny w Ziemii Sanockiej

 

3. Piotrowscy u progu XXI wieku

Omówienie czasów |  Wołacze-Piotrowscy |  Berbecie-Piotrowscy
Siury-Piotrowscy |  Piotrowscy „Spod Stawiska” |  Giyry-Piotrowscy
Piotrowscy „Z Kowalówki” |  Kondy-Piotrowscy |  Piotrowscy „Zza Potoczka”
Piotrowscy „spod Mogiły” |  Błaszczychy-Piotrowscy |  Frynie-Piotrowscy
„Błażejowscy”-Piotrowscy |  „Jajasie”-Piotrowscy |  „Kozłowscy”-Piotrowscy
„Szumy”-Piotrowscy |  Podsumowanie

      Frynie-Piotrowscy

      Zdecydowana większość „klanu” Fryniów-Piotrowskich wyemigrowała z rodzinnej wsi, domy i działki Fryniów pozostały w rękach potomków Fryniów-Piotrowskich po „kądzieli”, noszących inne nazwiska, m.in. Radwańscy. Niestety, informacji o członkach „klanu” żyjących w „świecie” mamy bardzo mało.
      Wśród potomków Jana, syna Antoniego, prawdopodobnie nie ma już Piotrowskich. Starszy wnuk Jana, Mieczysław Fryń-Piotrowski, syn Pawła, nie doczekał się syna, miał trzy córki, Helenę, Alinę i Jadwigę. Nie wiadomo nic o dzieciach młodszego wnuka Jana, Leszka Frynia-Piotrowskiego, syna Władysława, żonatego z Jadwigą. Prawdopodobnie Leszek nie doczekał się dzieci. O ewentualnych potomkach Andrzeja Ludwika, najmłodszego syna Jana, nie mamy żadnych wiadomości. Wszyscy potomkowie Jana „po kądzieli” żyją poza Strachociną. Przedstawiono ich w poprzednich rozdziałach.

      Starsza córka Mieczysława Frynia-Piotrowskiego, Helena wyszła za mąż za Giejbatowa. Miała z nim syna Daniela. Po śmierci męża wyszła za mąż ponownie, za Kazimierza Więckowskiego, z nim ma syna Michała. Syn Daniel jest już żonaty, żona ma na imię Edyta z domu Białas. Helena Więckowska z rodziną mieszka w Białymstoku.

      Młodsza córka Mieczysława, Alina, wyszła za mąż za Lecha Kazimierza Miturę, ma dwie córki, Milenę i Kingę, mieszka z rodziną w Płocku.

      Jak już podano w poprzednim rozdziale, najmłodsza córka Mieczysława, Jadwiga, zmarła młodo jako panna, w 1961r.

* * *

      Także wszyscy potomkowie Stanisława Frynia-Piotrowskiego, syna Antoniego, żyją poza Strachociną. Sytuacja w tej gałęzi rodu Fryniów-Piotrowskich jest inna niż w gałęzi Jana. Wśród potomków Stanisława jest pięciu praprawnuków noszących nazwisko Piotrowski, a można liczyć jeszcze na więcej. Tak więc raczej nie grozi wygaśnięcie męskiej linii Fryniów-Piotrowskich.

      Starszy syn Zbigniewa, Robert (ur. 15.11.1968r.), inżynier, ukończył Politechnikę Krakowską. Ożenił się z Elżbietą Boderą (ur. 4.01.1970r.), córką Arkadiusza i Mieczysławy Hasiak. Elżbieta pochodzi z Kamionki Dolnej koło Rudnika nad Sanem. Ukończyła Liceum Plastyczne w Lublinie i rozpoczęła studia na UMCS w Lublinie, które porzuciła po założeniu rodziny. Piotrowscy mieszkają w Lublinie, mają dwu synów, Mateusza (ur. 31.01.1995r.) i Igora (ur. 22.05.1998r.). Robert pracuje w Agencji Ochrony Środowiska w Lublinie.

      Córka Zbigniewa, Beata (ur. 11.04.1966r.), rozpoczęła studia na Politechnice Krakowskiej, które przerwała po założeniu rodziny. Wyszła za mąż za Piotra Koca (ur. 1967r.), absolwenta UJ w Krakowie, naukowca, doktora fizyki (praca doktorska "Badanie kolapsu grawitacyjnego na powierzchni danych początkowych"). Piotr prywatnie jest pasjonatem historii rodzinnej, genealogii, heraldyki. Jego ród, Kocowie herbu Dąbrowa, wywodzi się z drobnej szlachty osiadłej koło Ciechanowca na Podlasiu. Dopiero przodek Piotra żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku, Wincenty Koc, przeniósł się do Małopolski, w okolice Rzeszowa (dzisiejsze województwo podkarpackie). Jego synem był prapradziadek Piotra, Józef Koc. Pradziadkiem Piotra był Walenty Koc, urodzony 13.01.1866r. w Cholewianej Górze, syn Józefa. Dziadek Piotra, Stanisław Koc (ur. 6.10.1909r., zm. 11.12.1996r.), był inżynierem, ukończył Politechnikę Lwowską, jako podporucznik wziął udział w kampanii wrześniowej 1939r., w czasie okupacji niemieckiej służył w Armii Krajowej jako oficer szkoleniowy w stopniu kapitana. Ojcem Piotra był syn Stanisława, Józef Koc, inżynier, ur. 1941r. Beata i Piotr Kocowie mieszkają w Krakowie, mają trójkę dzieci, Tadeusza (ur. 28.12.1995r.), Jadwigę (ur. 17.12.1998r.) i Franciszka (ur. 30.04.2000r.), Piotr prowadzi prywatną działalność związaną z przygotowaniem kandydatów na studia.

      Syn Mariana, Jakub (ur. 16.12.1979r.), jest ciągle kawalerem, od 5 lat przebywa w Kanadzie.

      Potomkowie Jana Frynia-Piotrowskiego juniora

      Także wszyscy potomkowie Jana - juniora żyją poza rodzinnym gniazdem Piotrowskich, w „świecie”. Józef mieszka z żoną w Grybowie. Starszy syn Józefa, Piotr Leszek (ur. 14.04.1965r.), ożenił się z Iwoną Knutelską, córką Kazimierza i Zofii, i osiadł z rodziną w Nowym Sączu. Doczekał się czwórki dzieci, Piotra Grzegorza, Iwony (ur. 20.06.1990r.), Igora (ur. 11.10.1993r.) i Adama (ur. 24.11.1997r.).

      Młodszy syn Józefa, Mikołaj (ur. 3.12.1968r.), osiadł także w Nowym Sączu. Ożenił się z Martą Fydą, córką Czesława i Marii, ma córeczkę Weronikę (ur. 2000r.).

      Potomkowie Wojciecha Frynia-Piotrowskiego

      Z kolejnej gałęzi „klanu” Fryniów-Piotrowskich, potomków Wojciecha, jak już wspomniano, jedynie dzieci Janusza pozostały wierne (jeszcze!) rodzinnej Strachocinie, w „świecie” (w Głogowie na Dolnym Śląsku) żyje Zdzisław i jego dzieci, Barbara i Piotr. Piotr jest ciągle kawalerem, Barbara wyszła za mąż za Dariusza Szczecha (ur. 8.09.1966r.), ma dwójkę dzieci, Małgorzatę (ur. 13.10.1989r.) i Krzysztofa (ur. 24.10.1992r.).

      W Strachocinie mieszkają Lucyna Fryń-Piotrowska, wdowa po Stanisławie oraz jej synowa, wdowa po zmarłym w młodym wieku Januszu, Danuta z Dufratów, z dwójką dzieci, Eweliną (ur. 01.1985r.) i Pawłem (ur. 22.12.1987r.).
      Lucyna cieszy się dobrym zdrowiem, razem z synową mieszkają w nowym, ładnym domu stojącym na działce rodzinnej powyżej "gościńca". Stary dom Stanisława stoi do dzisiaj. Został wyremontowany przez córkę Lucyny; Terese Hertig z pomoca syna Janusza Piotrowskiego oraz brata Zdzisława Piotrowskiego i innych ludzi. Dzieci Janusza i Danuty ukończyły szkołę w Sanoku, teraz studiują - Paweł Piotrowski (22.12.1987) w WSAiZ w Rzeszowie, na Wydziale Prawa i Administracji, a jego siostra Ewelina Piotrowska w Katowicach na Akademii Ekonomicznej (Finanse i Bankowość).

 
Do podrozdziału 'Piotrowscy u progu XXI wieku -  Błaszczychy-Piotrowscy'
Do spisu treści
Do podrozdziału 'Piotrowscy u progu XXI wieku - Błażejowscy-Piotrowscy'

 
Do witryny Stowarzyszenia Piotrowskich ze Strachociny
Powrót do witryny Stowarzyszenia Piotrowskich ze Strachociny"